Welcome to Our Website

ब्रिटीश पोस्टमास्तर जनरल सर ह्युबर्ट सॅम्स यांनी १९१४ साली टपाल कर्मचारी कर्जरुपी मायाजालात अडकल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या टपाल कामगारांसाठी '' बॉम्बे पोस्टल को-ऑप सोसायटी लि. ची बॉम्बे जी.पी.ओ. च्या वास्तुत स्थापना केली. सुरुवातीला मुंबई इलाख्या पुरतीच मर्यादित असलेली ही संस्था हळूहळू संपूर्ण महाराष्ट्रभर विस्तारलेली आहे. ३४४ सभासद व रु. ८,१२५/- इतक्या भांडवलामध्ये सुरु झालेल्या या संस्थेने आता १३२६९ सभासद व रु. ६२,८२,०४,३९०/-ईतके भांडवल असा टप्पा गाठला आहे.कित्येक वर्षे संस्थेचं लेखापरीक्षणा मधील ''अ'' वर्ग अबाधित आहे.

आपल्या संस्थेचे उपक्रम

View All

देणगी

उपक्रम

 • सन-१९८८ मध्ये संस्थेत सभासदांच्या खात्याची तपासणी व जुळणी करण्यासाठी संगणक बसविण्यात आला.
 • सन १९९१-१९९२ हे संस्थेचे अमृत महोत्सवी वर्ष. या वर्षात संस्थेने सभासदांना २% दराने अधीलाभांश दिला
 • सन-२००९-२०१० साली महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन ली. आयोजित आदर्श पतसंस्था पुरस्कार स्पर्धेत आपल्या संस्थेस प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक प्राप्त झाले .
 • सन-२०१२ मध्ये मळवली लोणावळा येथे संस्थेने विश्रामगृह बांधले. त्याचा लाभ अनेक टपाल कर्मचारी घेत आहेत.
 • सन-२०१२-१३ साली संस्थेने शतक महोत्सवी वर्षात पदार्पण केले. याच वर्षी आपल्या संस्थेस मुंबई कोकण पगारदार पतसंस्था फेडरेशन तर्फे ''उत्कृष्ट पगारदार पतसंस्था '' म्हणून प्रथम क्रमांक देऊन गौरविण्यात आले.

Send Us Message

 

आर्थिक उलाढाल

संस्थेची आर्थिक स्थिती २०१९-२०२०

 • खेळते भांडवल: रु. ६५९.१८ कोटी
 • निव्वळ नफा : रु. १२.५८ कोटी
 • कर्जे: (येणी) रु. ५६३.५६ कोटी

ठेवी

 • मुदत ठेव: ३१.०३.२०२० अखेर रु. २७६.१२ कोटी जमा
 • आवर्ती ठेव: ३१.०३.२०२० अखेर रु. ३.४४ कोटी जमा

कर्जे

आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० मध्ये वाटप केलेली कर्जे

 • हमिनिधी कर्ज : ३७२० सभासदांना रु. ३७८.४३ कोटी
 • बचत फंड कर्ज : २८७३ सभासदांना २३.९१ कोटी
 • तत्काळ कर्ज : ३१५ सभासदांना १.२६ कोटी
 • इमर्जन्सी कर्ज ( गृहपयोगी वस्तुकरिता ) : ६२ लाख

ठेवी

 • मुदत ठेवीवरील व्याजदर २४ महिन्यांसाठी द.सा.द.शे. ८.६०%
 • मुदत ठेव रक्कम १२ महिन्याच्या आत परत घेतल्यास द.सा.द.शे. ४.००%
 • १३ व्या महिन्यानंतर मुदत ठेवीची मुदत पूर्ण व्हावयाच्या आत रक्कम परत घेतल्यास द.सा.द.शे. ६.००% दराने व्याज देण्यात येईल.
 • मुदत ठेवींचा २४ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच्या कालावधीसाठी व त्या पुढील कालावधीसाठी द.सा.द.शे ८.६०% दराने व्याज देण्यात येईल.
 • मुदत ठेवींसाठी असलेली २४ महिन्यांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर सदर मुदत ठेवीचे नुतनीकरण करण्याची आवश्यकता नाही. सदर मुदत ठेवीचे स्वयं नुतनीकरण सोसायटी मार्फत करण्यात येईल.
 • मुदतपूर्व मुदत ठेव रक्कम परत घेतल्यास ज्यादा देण्यात आलेले व्याज सभासदाच्या मुदत ठेव रकमेतून वसूल करण्यात येईल.

कर्जे

हमीनिधी कर्ज योजना

कर्ज : वाटप जास्तीत जास्त कर्ज मर्यादा रु. १६,००,०००/- इतके १८० मासिक हप्त्यात कर्जाची परतफेड व्याजदर द.सा.द.शे. ९.९०%

बचत फंड कर्ज योजना

कर्ज : वाटप जास्तीत जास्त कर्ज मर्यादा जमेच्या ७५% इतके ६० मासिक हप्त्यात कर्जाची परतफेड व्याजदर द.सा.द.शे. ७.२०%

तातडीचे कर्ज योजना

 • १० वर्षाखालील सभासदांना रु. २५,०००/- व १० वर्षावरील सभासदांना रु. ५०,०००/-
 • कर्जाची परतफेड, १२ समान मासिक हप्ते
 • व्याजदर ९.००% (Flat)